Városlista
2019. május 19, vasárnap - Ivó, Milán

Hírek

2015. Október 04. 10:00, vasárnap | Helyi
Forrás: Közigállás

Csukás Zoltán Kollégium keres intézményvezetőt

Csukás Zoltán Kollégium keres intézményvezetőt

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 2.

Emberi Erőforrások Miniszterea "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánpályázatot hirdetCsukás Zoltán Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.02.20-2021.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, Kórház utca 28.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:aköznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, egyetemi szintű végzettség és,kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§ (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség
 • pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt
 • cselekvőképesség
 • megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata
 • a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)
 • szakmai önéletrajz
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja: abeosztás legkorábban 2016. február 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Stancig Zoltán nyújt, a 0696/795-227 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor utca 32. KLIK Személyügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-01-29 , valamint a beosztás megnevezését: Csukás Zoltán Kollégium-Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: avéleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: apályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Csukás Zoltán Kollégium intézményvezetői beosztására". Két további példányt kérünk a KLIK Győri Tankerület címére megküldeni (9024 Győr, Nádor tér 4. II. em.).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.

Ezek érdekelhetnek még

2019. Május 18. 14:29, szombat | Helyi

Eltűnt lányt keresnek a rendőrök

A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.

2019. Május 17. 16:00, péntek | Helyi

Ha rendőröket látott a héten a zebrák környékén, az nem a véletlen műve volt

Cél a gyalogosok védelme.

2019. Május 17. 13:00, péntek | Helyi

Hétvégi programok a Rábaközben

Hova menjek? Mit csináljak?

2019. Május 17. 09:00, péntek | Helyi

Piknik Győrsövényházon a kilátónál

Program az egész családnak.