Városlista
2024. április 21, vasárnap - Konrád

Hírek

2015. Február 18. 16:00, szerda | Helyi
Forrás: Csorna Város Önkormányzata

Jegyzői tájékoztató a csornai képviselő-testület február 12-iüléséről

Jegyzői tájékoztató a csornai képviselő-testület február 12-iüléséről

Első napirendi pontban tűzte napirendre – törvényi kötelezettségének eleget téve - a képviselő-testületa szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelettervezet megtárgyalását.A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere jelentősen átalakul 2015. március 1. napjától, ezért az önkormányzatnak új rendeletben kellett szabályoznia a hatáskörébe tartozó ellátásokat.

A második napirendi pontbanaz önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 20.) önkormányzati rendeletet módosítottaa képviselő-testületa különböző bevételek és kiadások 117.936 E Ft-tal történő emelkedése miatt. Az iparűzési adóból 464 M Ft bevétele származott az önkormányzatnak, amely 146 M Ft-tal több a tervezettnél.

A harmadik napirendi pontbana 2015. évi költségvetést megalapozó egyes önkormányzatirendeletek módosításáról alkotott rendeleteta képviselő-testület. A rendeletben szabályozta a képviselő-testület a középfokú végzettségű közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítésének 10%-ról 20%-ra emelését, az anyakönyvi szertartások új díjtételeit.

Negyedikként tárgyalta a képviselő-testületaz önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet.A költségvetés az önkormányzat és intézményei kötelező feladatellátását biztosítja, a meglevő anyagi források figyelembevételével a város innovatív fejlődését szolgáló fejlesztéseket, beruházásokat irányoz elő. Az idei költségvetésben a korábbi évhez képest 125 M Ft-tal magasabb a fejlesztési kiadások szintje, utakra, járdákra 40 M Ft, a pályázatok előkészítésére, valamint a pályázati önerőre egyaránt 60 M Ft áll rendelkezésre. A képviselő-testület 1.797.324 E Ft tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel és kiadással fogadta el az önkormányzat ez évi költségvetését.

Az ötödik napirendi pontbana Vilmos Park Kft. új tisztségviselőit választotta meg a képviselő-testület.A társaság ügyvezetőjének Kiss Gábort, a Felügyelő Bizottság tagjainak dr. Dávid Józsefet és Kiss Ottót választotta meg a képviselő-testület.

A hatodikként tárgyalta meg a képviselő-testületa Vilmos Park Kft. 2015. évi üzlet tervét, amelyet 113.588 E Ft bevétellel és 113.548 E Ft kiadással fogadott el. A társaság feladatai bővültek a városi parkok gondozásának ellátásával.

Ezt követően a helyi kitüntetések adományozásának előkészítésére a képviselő-testületmegválasztotta a Helyi Elismerések Adományozását Előkészítő Bizottság tagjait: Bella Imréné, Nagy-Liszkai Zsuzsanna, Antal Krisztián, Bella Rudolf, Háncs Károly képviselők, és dr. Horváth Ciprián, Nagy Tamás, Takács Balázs, Fekete Béla nem képviselő tagok személyében.

Napirendre vette és megtárgyalta a képviselő-testület aCsornahő Kft.-nél végzett Állami Számvevőszéki vizsgálat megállapításait, majd elfogadta a vizsgálat alapján készített intézkedési tervet.

Döntött a képviselő-testület:

  • a polgármester 2015. évi szabadságtervének elfogadásáról,

  • a Csornai Napközi Otthonos Óvoda, valamint a Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratainak módosításáról,

  • polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról,

  • a Csornai Települési Értéktár Bizottság 2014. szeptember 30. – 2015. január 31. közötti időszakban végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról,

  • a Magyar Önkormányzatok Szövetségében az önkormányzat tagságának megszüntetéséről,

  • a közvilágítás energiatakarékos átalakítása tárgyában a közbeszerzési eljárást lefolytató Bíráló Bizottság létrehozásáról.

Ezek érdekelhetnek még

2024. Április 20. 19:00, szombat | Helyi

A kormány vagy hazudott, vagy kristálygömbből jósolja a magyar energiapolitikát

Váratlan fordulatot vett a Greenpeace adatigénylési pere.

2024. Április 20. 16:00, szombat | Helyi

A lakosság segítségét kérik az új poloskafaj elterjedésének felméréséhez

Új poloskafaj tűnt fel tavaly hazánkban.

2024. Április 20. 13:00, szombat | Helyi

Sárkány Maraton a Szigetközi Állatvédő Liga támogatására

Időpontváltozás! Részletek a cikk végén!

2024. Április 20. 09:00, szombat | Helyi

Milyen ügyeket intézhet a Pannon-Víz Zrt. telefonos ügyfélszolgálatán keresztül?

Gyors és kényelmes ügyintézés telefonon.