Városlista
2022. július 6, szerda - Csaba

Hírek

2015. Február 27. 07:00, péntek | Helyi
Forrás: Csorna Város Önkormányzata

Négy évre választják meg az új bírósági ülnököket

Négy évre választják meg az új bírósági ülnököket

Tájékoztató a bírósági ülnökök választásáról

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (bírósági ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.A bíróságok ülnökeit az önkormányzati képviselő-testületek 2011. évben választották utoljára, megbízatásuk az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

Magyarország Köztársasági Elnöke a 2015. évi bírósági ülnökválasztást 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (röviden: Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól. Az ülnök jogairól és kötelezettségeiről szóló, a Belügyminisztérium és az Országos Bírósági Hivatal által kiadott tájékoztatót az 1. számú melléklet tartalmazza

Ki választható meg bírósági ülnöknek

A Bjt. 212. § (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem, továbbá 70. életévét még nem töltötte be. (A Bjt. 220. § (1) bekezdés d) pontja értelmében az ülnök megbízatása megszűnik 70. életévének betöltésével, ezért a 70. életév betöltését követően már nem választható meg az ülnöknek jelölt személy.)

Az ülnök a megbízatása időtartama alatt nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat (Bjt. 212. § (3) bekezdés). Az országgyűlési képviselői megbízatás, az önkormányzati képviselő-testületi tagság politikai tevékenységnek tekintendő. Nem politikai tevékenység a munkavállalói - szakmai, érdekvédelmi - szervezetben való részvétel.

Az ülnök jelölése

A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököt a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik az 2. számú melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével és a jelöltnek történő átadásával.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökei a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.
Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.
(Az ülnökké történő jelölést csak egy bíróságra vonatkozóan lehet elfogadni, illetőleg csak egy bíróságra vonatkozóan lehet benyújtani! Egyidejűleg több bíróságra történő jelölés elfogadása esetén a jelentkezés érvénytelen!)

Az ülnök választása

A Győri Járásbíróság ülnökeit a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, valamint a Győr Megyei Jogú Város Lengyel, Német, Örmény, Román és Roma Nemzetiségi Önkormányzatainak képviselő-testületei választják meg legkésőbb 2015. április 30-áig.
A Győri Törvényszék és a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeit a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát, Német és Roma Nemzetiségi Önkormányzatok képviselő-testületei választják meg legkésőbb 2015. április 30-áig.
A Győri Törvényszék és a Győri Járásbíróság pedagógus ülnökeit a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése választja meg legkésőbb 2015. április 30-áig.
A megválasztott ülnökök megbízatása 4 évre szól. A korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

Tudnivalók a jelölés bejelentéséről

A Győr Megyei Jogú Város közgyűlése által megválasztandó ülnök személyére vonatkozó jelölést Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztályához (9021 Győr, Városház tér 1. I. emelet 43.) kell eljuttatni 2015. április 10-én 12,00 óráig.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által megválasztandó ülnök személyére vonatkozó jelölést a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Hivatala, Önkormányzati és Jogi Irodához (9021 Győr, Városház tér 3.) kell eljuttatni 2015. március 24-én 10 óráig.
Hiánypótlásra nincs lehetőség, a kötelező mellékletek hiányában benyújtott, valamint a határidőn túl érkezett és a többes jelölés érvénytelen!

A bírósági ülnök jelöléséhez a következő nyomtatványok kitöltése és együttes benyújtása szükséges:
- Bírósági ülnökké jelölés - jelölő személy, illetőleg szervezet tölti ki
- Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról - jelölt tölti ki
- Büntetlen előéletet és a közügyektől eltiltás hiányát igazoló hatósági bizonyítvány (erkölcsi bizonyítvány) - jelölt szerzi be
(Ülnöknek csak az választható meg, aki hatósági bizonyítvánnyal - erkölcsi bizonyítvánnyal - igazolja büntetlen előéletét, valamint azt, hogy nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt. A hatósági bizonyítvány igénylésekor a formanyomtatványon külön jelölni szükséges, hogy az igazolásnak tartalmaznia kell arra vonatkozó adatot is, hogy a kérelmező közügyektől eltiltás hatálya alatt áll-e. Az erkölcsi bizonyítvány igényléséhez szükséges űrlap megvásárolható a postahivatalokban. Az ülnökjelölt lakcímére visszaérkezett erkölcsi bizonyítványt csatolni kell az ülnökké jelölés elfogadásáról kitöltött nyilatkozathoz!

Ügyfélkapuval rendelkező jelölt esetében az erkölcsi bizonyítvány igénylése elektronikus úton is intézhető a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának www.nyilvantarto.hu honlapján keresztül a webes ügysegéd felületen. A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításáért 3100,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni, melyet internetes igénylés esetén elektronikus úton, banki átutalással kell teljesíteni.)

Nyomtatványok beszerzése

Az ülnök jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatványok, valamint az ülnök jogait és kötelezettségeit tartalmazó részletes tájékoztató beszerezhető a Csornai Polgármesteri Hivatal, Csorna, Szent István tér 22. sz. alatti épületének portáján, továbbá letölthető a lap aljáról. Az ülnökjelöléssel és ülnökválasztással kapcsolatosan információ kérhető még a (96) 590-119-es telefonszámon.

Címkék: ülnök, bíróság

Ezek érdekelhetnek még

2022. Július 06. 16:00, szerda | Helyi

Tudnivalók a kéményseprő-ipari szolgáltatással kapcsolatban

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója.

2022. Július 06. 13:00, szerda | Helyi

Birdo – Az év madárfotósa címen fotópályázatot írtak ki

Rábaközi fotósok figyelem!

2022. Július 06. 09:00, szerda | Helyi

Módosított menetrend a Budapest – Sopron/Szombathely vasútvonalon

Nem a Keletibe érkezik az IC.

2022. Július 05. 16:00, kedd | Helyi

Idén a megyében már több mint negyven hektáron pusztított a tűz az aratásokon

Előzzük meg a mezőgazdasági tüzeket!