Városlista
2020. október 24, szombat - Salamon

Hírek

2012. Március 20. 13:34, kedd | Helyi
Forrás: Csorna Város Önkormányzata

Pályázati kiírás mezőőri munkakörök betöltésére

Pályázati kiírás mezőőri munkakörök betöltésére

A mezőőri szolgálat létrehozásáról a képviselő-testület a februári ülésén döntött.

"A mezőőr feladatai a következők:
a) az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytszemélyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására felszólítani;
b) azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származójogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetveaz abban tartózkodókat igazoltatni;
c) azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön levő szállítmány megszerzésénekjogszerűségét nem valószínűsíti, a rendőrségre bekísérni;
d) a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt,terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat a rendőrségnekátadni.
e) a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni."

A mezőőr köteles a tudomására jutott bűncselekményekről és szabálysértésekről a rendőrséget vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező más szervet haladéktalanul értesíteni illetve a határkörrel rendelkező szerv eljárását kezdeményezni.

(a fenti részlet a képviselő-testület részére készített előterjesztésből származik)

Csorna Város Jegyzője pályázatot hirdet mezőőri feladatokat ellátó munkakör betöltésére2012. április 15-től két fő felvételére.

A munkakör betöltésének feltételei:

- büntetlen előéletű magyar állampolgár, 18. életévét betöltött személy,
- szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik,
- minimum középfokú végzettséggel rendelkezik,
- megfelel a lőfegyvertartási engedély megszerzésére vonatkozó feltételeknek vagylőfegyvertartási engedélye van,
- mezőőri vizsga megszerzését vállalja vagy mezőőri vizsgával rendelkezik
- B kategóriás érvényes jogosítvánnyal és segédmotoros kerékpár vezetésében szerzettgyakorlattal rendelkezik,
- A munkavégzéshez saját gépjármű /személygépkocsi, terepjáró v. motor/szükséges
- Dinamikus, határozott személyiség
- Precizitás és megbízhatóság.

Előnyt jelent:

- ha Csorna város közigazgatási területén, /különösen külterületen/ megfelelő
helyismerettel rendelkezik
- saját lőfegyvere van
- mezőőri vizsgával rendelkezik
- hasonló területen szerzett gyakorlattal rendelkezik

A munkakör a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyt teremt, határozatlan időre szólójogviszonnyal, 6 hónap próbaidő kikötésével. Bérezés: br. 120.000,-Ft/hó. Költségátalánysaját járműhöz: 25.000,-Ft/hó, telefonhasználat: 3.000,-Ft/hó. Munkaruhát és eszközöket amunkáltató biztosítja. A feladat Csorna közigazgatási területén látandó el. A mezőőr főbbellátandó feladatait a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezeiőrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23.§-a tartalmazza.

A pályázatot írásban, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolaivégzettséget igazoló okirat másolat, jogosítvány másolat és részletes fényképes, szakmaiönéletrajz csatolásával 2012. március 30. 12:00 óráig postai úton
Csorna VárosJegyzőjéhez: Horváth Péter részére
9300 Csorna, Szent István tér 22. címre kell benyújtani.

További részletes információ a Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezetőjétől NagyEsztertől (96/590-152) kérhető.

Címkék: önkormányzat, csorna

Ezek érdekelhetnek még

2020. Október 23. 14:00, péntek | Helyi

Hétvégi programok a Rábaközben

Programok, ameddig még lehet.

2020. Október 23. 09:00, péntek | Helyi

A biztonsági öv életet menthet

A passzív biztonsági eszköz jelentősége elsősorban a bekövetkezett baleset következményeinek a csökkentésében mutatkozik meg.

2020. Október 22. 16:00, csütörtök | Helyi

Az ősz veszélyei az utakon

Világítás, fék, ablaktörlő.

2020. Október 22. 13:00, csütörtök | Helyi

Állásbörze - a legújabb állásajánlatok

Szuperinfó Csorna-Kapuvár