Városlista
2020. február 19, szerda - Zsuzsanna

Hírek

2012. Szeptember 20. 16:00, csütörtök | Helyi
Forrás: Rábatamási Önkormányzata

Pályázatot írt ki az iskolaigazgatói megbízásra Rábatamási

Pályázatot írt ki az iskolaigazgatói megbízásra Rábatamási

Községi Önkormányzat - Rábatamási a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján pályázatot hirdet a Móra Ferenc Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2012.12.20.-2017.12.19.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9322 Rábatamási, Szent István utca 47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényegesfeladatok:
A közoktatási intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. tv. 54. § és az 55. § (2) bekezdése alapján az intézményszakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, amunkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény működésévelkapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal máshatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottakjogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola,
- Főiskola, egyetemi végzettség, vagy főiskolai, az intézményben apedagógus munkakör betöltéséhez szükséges a közoktatásrólszóló 1993. évi LXXIX. tv.18.§ szerinti képzettség, szakképzettség
- pedagógus szakvizsga
- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmaigyakorlat a közoktatásról szóló 199. évi LXXIX tv. 18.§ (6)bekezdésben foglaltak fegyelembe vételével
- nevelési- oktatási intézményben pedagógus-munkakörbenfennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve amegbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben rörténő,határozatlan időre szóló alkalmazáshoz szükséges feltételekmegléte
- vezetői gyakorlat
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Egyetem, közoktatás vezetői szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajza pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazolódokumentum, korábbi munkajogviszonyokra vonatkozómunkáltatói igazolások a pedagógus munkakör megjelölésével,
- a végzettséget és szakképzettséget, szakvizsga meglétét tanúsítóoklevél, oklevelek hitelesített másolata, másolatai
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogybüntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatályaalatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszilehetővé (jelenleg közalkalmazotti jogviszonya él, akkorközalkalmazotti igazolás az erkölcsi bizonyítványt kiváltja)
- nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázatianyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadikszeméllyel történő közléséhez) és az abban foglalt személyesadatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása eseténvagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. december 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Spiteller Lászlópolgármester nyújt, a 06 96 282 335 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Rábatamásicímére történő megküldésével (9322 Rábatamási, Szent Istvánutca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisbanszereplő azonosító számot: 335-3/2012, valamint amunkakör megnevezését: Igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése utánRábatamási-Jobaháza-Magyarkeresztúr községek képviselő-testületeiegyüttes testületi ülésen minősített többséggel döntenek

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 19.

Címkék: iskola, rábatamási

Ezek érdekelhetnek még

2020. Február 19. 09:00, szerda | Helyi

Ismeretlen károkozó autósokat keresnek

Balesetek szemtanúit keresik a rendőrök.

2020. Február 18. 16:00, kedd | Helyi

Még egy hónapig akár SMS-ben is kérhető az szja-bevallás tervezetének postázása

Mit kell ehhez tenni?

2020. Február 18. 13:00, kedd | Helyi

Gyorsan lebukott a vitnyédi biciklitolvaj

A kapuvári nyomozók rövid időn belül elfogták a bicikiltolvajt.

2020. Február 18. 09:00, kedd | Helyi

VÍZ ÉS KLÍMAVÁLTOZÁS - Mindenkinek van feladata!

A Pannon-Víz Zrt víz–világnapi pályázatai.