Városlista
2020. január 26, vasárnap - Vanda

Hírek

2012. Június 19. 14:00, kedd | Helyi
Forrás: Csorna Város Önkormányzata

Támogatja az önkormányzat a templom tetőfelújítását

Támogatja az önkormányzat a templom tetőfelújítását

Tájékoztató Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 18-i üléséről

Első napirendi pontként tárgyalta és fogadta el a képviselő-testület a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával való együttműködési megállapodást, amelynek célja a Rábaköz gazdasági fejlesztésének elősegítése.

Második napirendként közlekedésszervezési intézkedésekről döntött a testület. (Ezekre a változásokra külön cikkben visszatérünk)

Harmadik pontban tárgyalta a testület a Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskola nevű intézményegységének munkájáról szóló beszámolót. A beszámolót elfogadva a képviselő-testület köszönetét fejezte ki az intézmény dolgozóinak kiemelkedő munkájukért.

Ezt követően a képviselő-testület hatályon kívül helyezte a víziközműből szolgáltatott ivóvíz, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapításáról szóló 19/2008. (XII. 19.) önkormányzati rendeletét, mivel megszűnt az önkormányzat ivóvíz- és csatornadíj árának megállapításával kapcsolatos jogköre. Az érintett díjakat az idei évtől a víziközmű szolgáltatásért felelős miniszter állapítja meg.

Megtárgyalta a képviselő-testület a Városi Művelődési Központ fűtési rendszerének korszerűsítéséről szóló javaslatot és úgy döntött, hogy az intézmény színháztermének üzembiztos fűtésének megoldására 6.714 E Ft-ot biztosít.

Módosította a testület az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 27.) rendeletét, a költségvetési támogatások változása, az intézményi előirányzat módosítási kérelmek, a Margit Kórház államosítása, valamint a testületi döntések átvezetése miatt.A rendelet szerint az önkormányzat kiadási főösszege 3.396.298 E Ft, a bevételi főösszeg 3.277.990 E Ft, hiánya 118.308 E Ft. A napirend keretében egyhangúlag döntött a képviselő-testület a Jézus Szíve Templom tetőfelújításának támogatásáról 8 M Ft összegben.

Elfogadta a testület Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, amelyet a Vilmos Park Kft. feladatkörének bővítése, a hivatali feladatok csökkenése, valamint jogszabályi és egyéb változások tettek szükségessé.

A képviselő-testület a város külterületének övezeti rendszeréről és helyi építés szabályzatáról szóló 12/2002. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosítását határozta el egyrészt az M85 gyorsforgalmi út Csorna elkerülő szakasza II. üteme tervezési munkálatai megindulása miatt, másrészt az M85-M86. számú gyorsforgalmi utak várost elkerülő szakaszának I. tervezési szakaszában bekövetkezett módosulások miatt.

Megtárgyalta a testület a Magyar Energia Hivatal távhő árelőkészítési javaslatkérését és úgy döntött, hogy a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági árát megállapító miniszteri rendelet előkészítése keretében legfeljebb infláció mértékű díjnövekedést javasol.

Döntött a képviselő-testület:
- a polgármesternek a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról,
- az önkormányzat által fenntartott intézmények (intézményegységek) engedélyezett csoport- és osztály létszámainak meghatározásáról,
- a közalapítványok 2011. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról,

Horváth Péter
jegyző

Címkék: önkormányzat, csorna

Ezek érdekelhetnek még

2020. Január 26. 17:23, vasárnap | Helyi

Decemberben tűnt el ez a lány, a rendőrök keresik

A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.

2020. Január 25. 10:00, szombat | Helyi

A védőnő válaszol a szülők kérdéseire és problémáira

Baba-mama klub Szanyban

2020. Január 24. 16:00, péntek | Helyi

Felújítás miatt átmenetileg bezár a könyvtár Bősárkányban

Tájékoztató

2020. Január 24. 13:00, péntek | Helyi

Hétvégi programok a Rábaközben

Hova menjek? Mit csináljak?