Városlista
2020. július 6, hétfő - Csaba

Hírek

2011. November 03. 11:55, csütörtök | Helyi
Forrás: Kapuvár Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kapuvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet a „A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével” projekt keretében megvalósuló mini-projektek támogatására

1. A pályázat célja

Kapuvár Város Önkormányzata a központi városrész funkcióinak erősítése és az idegenforgalmi szerepének érdekében támogatni kívánja azon non-profit szervezeteket, kik a városközpont megújításában társadalmi szerepvállalást tesznek. Olyan programok, rendezvények és akciók támogatása a cél, melyek a kapuvári helyi és térségi szerepkört erősítik, a helyi közösségfejlesztést támogatják, a település lakhatóságát és bemutathatóságát szolgáló kezdeményezéseket ölel fel. Cél továbbá a településen belüli társadalmi és gazdasági kohézió kialakítása, a helyi természeti-gazdasági-társadalmi potenciálok sokrétű hasznosítása.

2. A pályázók köre

Helyi, a településen bejegyzett székhellyel rendelkező vállalkozói tevékenységet folytató non-profit szervezetek, akik az akcióterületi lakossággal kapcsolatban vannak (az akcióterületen bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak.
Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak:
• Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
• Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
• Társasházak, lakásszövetkezetek;
• Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben.

Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek. Nem nyújthatnak be pályázatot azok a szervezetek, amelyek az önkormányzat valamely bizottsága, egyéb szerve által az elmúlt 3 évben kiírt pályázaton támogatást nyertek, ám annak összegével nem, vagy nem szabályszerűen számoltak el, illetve a támogatott programot nem valósították meg.

Nem nyújtható támogatás azon szervezeteknek, amelyek 30 napot meghaladó köztartozással rendelkeznek, továbbá azon szervezeteknek, amelyeknek az önkormányzattal szemben bármilyen jogcímen a 2011. évben 15 napot meghaladó tartozása volt.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósításához a non-profit szervezet bármely hazai vagy uniós forrásból támogatást nyert.


3. Támogatható tevékenységek

Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz programok, rendezvények, konferenciák, szemléletformáló képzések, tájékoztatók, és ezek sorozatai:
• az érintett lakosság bevonását célzó akciók.
• közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.).
• helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók
• integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása.
• bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok
Elszámolható költségek: kizárólag a mini-projekt sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó forgóeszközök, helyszín- és eszközbérlések, valamint szolgáltatások számolhatók el.
A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2012.01.01, záró időpontja legkésőbb: 2012.12.31. A projekt megvalósításának időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap.


A rendelkezésre álló keret: 15.125.000 Ft.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100%
Az egy pályázat keretében igényelhető támogatás összege: minimum 100.000 Ft maximum 1.000.000 Ft– szervezetenként egy mini-projektben.
Egy szervezet több pályázatot is benyújthat.

A pályázat benyújtásának határideje:
2011. 11. hó 02. nap-tól 2011. 11. hó 28. nap-ig


4. Pályázat benyújtása

A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető Kapuvár Város honlapján, valamint nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók be. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat, valamint további egy elektronikus példányban (CD/DVD lemezen)), zárt csomagolásban, kizárólag személyesen az alábbi címen kell benyújtani: Kapuvár, Fő tér 1. Polgármesteri Hivatal, Titkárság.
A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét: „A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével” – Kapuvári Civil Programalap.

A jelentkezési lapok benyújtása 2011. 11. hó 28. nap-ig lehetséges.

Benyújtásnak az-az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével.

A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a varfejleszt@kapuvar.hu e-mail címen tehetik fel.


Ezek érdekelhetnek még

2020. Július 06. 16:00, hétfő | Helyi

Újra több ismeretlen károkozó sofőrt keresnek a rendőrök

Aki bármit tud a balesetekről, jelentkezzen!

2020. Július 06. 13:00, hétfő | Helyi

Hol lesz a héten áramszünet a Rábaközben?

Újranyitnak az E.on ügyfélszolgálati irodái.

2020. Július 06. 09:00, hétfő | Helyi

Véradás a Rábaközben

Egyetlen véradással három beteg emberen segíthet.

2020. Július 04. 11:00, szombat | Helyi

Július 1-jétől visszaállt az eredeti nyitvatartás a NAV ügyfélszolgálatain

Tájékoztató