Városlista
2020. október 21, szerda - Orsolya

Hírek

2012. Március 28. 17:09, szerda | Helyi
Forrás: Kapuvár Város Önkormányzata

Tájékoztató a kapuvári képviselő-testület március 26-i üléséről

Tájékoztató a kapuvári képviselő-testület március 26-i üléséről

Napirend előtt Gábor Tamás (MSZP) képviselő lemondása miatt esküt tett a Képviselő-testület új tagja, Varga András József.

1. napirendi pontban a Kapuvári Rendőrkapitányság beszámolóját hallgatta meg a Képviselő-testület Kapuvár Város és vonzáskörzete közrend és közbiztonság helyzetéről, annak 2011. évi alakulásáról, valamint elkövetkező feladataikról. A beszámolóban Kiss Zoltán kapitányságvezető tendenciózusan javuló statisztikai adatak említhetett meg, amelynek révén a rendőrkapitányság bűnfelderítési eredményességi mutatója alapján az országos első helyet szerezte meg. A kapitány úr köszönetét fejezte ki a Képviselő-testületnek az évről évre nyújtott városi költségvetési támogatásért. Kérdésekre válaszolva kifejtette, hogy a közterületekre kihelyett térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztését jónak tartaná, valamint kiemelt figyelmet ígért a játszóterek rendeltetésszerű használatának ellenőrzésére. A napirendi pont tárgyalásához hozzászólt még dr. Takács Tibor megyei rendőrfőkapitány, aki beszédében a rendőrkapitányság munkáját dícsérte, és köszönetet mondott az önkormányzat együttműködő munkájáért.

2. napirendi pont során a Kapuvári Szent Kereszt Köztemetőben a „Jószív” Temetkezési Kft. által végzett 2011. évi temetőüzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységéről szóló beszámolót hallgatta meg a Képviselő-testület. Dr. Ladocsi Géza ügyvezető igazgató beszámolója konkrét pénzügyi elszámolást tartalmazott, egyúttal teljeskörűen felvázolta 2011. évi tevékenységüket és jövőbeli terveiket, különös tekintettel a temetőkápolna szükségessé vált részleges felújítási munkálataira.

3. napirend a Rekultív Kft. 2011. évben végzett hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolója volt. Hancz Attila kirendeltségvezető elmondta, hogy új munkarend bevezetésével szinte teljesen felszámolták a korábban lakossági panaszokra okot adó hajnali szemétszállítást, és megítélése szerint a lomtalanítás lebonyolítása is évről-évre zökkenőmentesebb. Beszámolt továbbá arról, hogy az őszi lombhulladék-szállítás a lakosság körében nagyon pozitív visszhangra talált, ezért azt az idei évben is megismétlik.

4. napirendi pont során az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2006. (IV.25.) ÖKT. rendeletét módosította a Képviselő-testület. A módosítás a jogcím nélküli lakáshasználók lakáshasználati díját szabályozta újra.

5. napirendi pontként az Önkormányzat, valamint Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2007. (III.27.) ÖKT. rendelet módosítását végezte el a testület. A módosítást az államháztartási törvény rendelkezései indokolták azáltal, hogy az önkormányzat valamint a polgármesteri hivatal gazdálkodásának elválasztását kellett átvezetni a szabályzaton.

A képviselő-testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek között az alábbi napirendeket tárgyalta a Képviselő-testület:
• Kapuvár Városi Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve
• Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása és SZMSZ-módosításának jóváhagyása
Ezzel az intézmény szervezeti dokumentációján került átvezetésre a Képviselő-testület korábbi döntése, miszerint a fogyatékosok nappali ellátása tekintetében Fertőd és Fertőszentmiklós települések csatlakoznak az intézmény ellátási területéhez.
• Az anyakönyvi szolgáltatások díjához helyi hozzájárulás
Döntésével a Képviselő-testület 2012. január 1-től 2014. december 31-ig azoknak a házassági szándékot, illetve bejegyzett élettársi kapcsolatot bejelentő személyeknek, akik közül az egyik fél a bejelentkezés időpontjában Kapuváron lakóhellyel rendelkezik, 10.000,-Ft támogatást biztosít – első alkalommal - a házasságkötési és szolgáltatási díjhoz.
• Háziorvosi szerződés módosítása
• Javaslat a Pannon-Víz Zrt. részvények vásárlására
A Képviselő-testület az önkormányzatot illető elővásárlási jogával nem élt.
• Javaslat a TIT Pannon Egyesület résztulajdonáról
A Képviselő-testület az önkormányzatnak megvételre felajánlott résztulajdont nem vásárolta meg.
• Javaslat a 2012. évi sporttámogatás felosztására
A Képviselő-testület jelen döntésével a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II.28.) ÖKT. rendeletében „Sporttámogatások” címszó alatt szereplő 2.000.000,- Ft főösszeg felosztásáról határozott.
• Javaslat sportlétesítmény-fejlesztési pályázat benyújtására
A hazai forrású pályázat célja a kapuvári Győri úti sporttelep fejlesztése.
• Javaslat a Fő tér 29. fszt. 1. szám alatti lakás értékesítésére
• Javaslat nyílt pályázati eljárás lefolytatására a Strandfürdő üzemeltetésére
• Döntés építményadó bevezetésének előkészítéséről
Képviselői javaslatra megvizsgálták a Kapuváron található nagyobb kereskedelmi egységek adóterhelésének megoszlását, valamint növelésének lehetőségét. A Képviselő-testület a lehetőségek számbavételével egyelőre a javaslat elutasításáról határozott, ugyanis az– az eredeti szándékokkal ellentétben – zömében kapuvári vállalkozókat érintett volna.
• Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása
• Intézményfenntartó Társulások Társulási Megállapodásainak módosítása
• A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 14/2007. (IV.27.) ÖKT. rendelet módosítása
• Hozzájárulás pályázat benyújtásához
A pályázat a kapuvári cigány lakosságot célozva komplex szolgáltatásnyújtással az Ady úti szegregált lakókörnyezet felszámolásához kíván hozzájárulni.
• Inkubátorház bérbeadására és üzemeltetésére javaslat

Zárt ülés keretében a Képviselő-testület lakásügyeket tárgyalt.


Ezek érdekelhetnek még

2020. Október 21. 10:10, szerda | Helyi

Elkészült a Fertőszentmiklós-országhatár közötti vasútvonal teljes felújítása

Hivatalosan is átadták a forgalomnak a Fertőszentmiklós-országhatár közötti, teljes egészében felújított vasútvonalat.

2020. Október 20. 16:00, kedd | Helyi

Védelmi gyakorlatot tartottak Mihályiban

Nagy nyomású szén-dioxid került a szabadba.

2020. Október 20. 13:00, kedd | Helyi

A gyermekétkeztetés rendje Kapuváron az őszi szünetben

A bölcsődében és az óvodában nem lesz zárvatartás.

2020. Október 20. 09:00, kedd | Helyi

Lomtalanítás lesz Szilban

Ingatlanonként 0,5 m3 lomhulladék adható le.